Rowohlts Klassiker

München Bücher - Platon Apologie, Kriton, Protagoras, Ion, Hippias II, Charmides, Laches, Euthyphron, Gorgias, Briefe ISBN: 3499450011Platon
Apologie, Kriton, Protagoras, Ion, Hippias II, Charmides, Laches, Euthyphron, Gorgias, Briefe
Autor:
Verlag: Rowohlt
Erscheinungsjahr: 1980
Serie: Rowohlts Klassiker
ISBN: 3499450011
München Bücher - Platon Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexenos, Kratylos, Lysis, Symposion ISBN: 3499450143Platon
Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexenos, Kratylos, Lysis, Symposion
Autor: Schleiermacher Friedrich
Verlag: Rowohlt
Erscheinungsjahr: 1980
Serie: Rowohlts Klassiker
ISBN: 3499450143
München Bücher - Platon Phaidon, Politeia ISBN: 3499450275Platon
Phaidon, Politeia
Autor: Schleiermacher Friedrich
Verlag: Rowohlt
Erscheinungsjahr: 1981
Serie: Rowohlts Klassiker
ISBN: 3499450275
München Bücher - Platon Phaidros, Parmenides, Theairetos, Sophistes ISBN: 3499450399Platon
Phaidros, Parmenides, Theairetos, Sophistes
Autor: Schleiermacher Friedrich
Verlag: Rowohlt
Erscheinungsjahr: 1980
Serie: Rowohlts Klassiker
ISBN: 3499450399
München Bücher - Platon Politikos, Philebos, Timaios, Kritias ISBN: 349945047XPlaton
Politikos, Philebos, Timaios, Kritias
Autor: Schleiermacher Friedrich
Verlag: Rowohlt
Erscheinungsjahr: 1989
Serie: Rowohlts Klassiker
ISBN: 349945047X
München Bücher - Platon Nomoi ISBN: 3499450542Platon
Nomoi
Autor: Müller Hieronymus
Verlag: Rowohlt
Erscheinungsjahr: 1980
Serie: Rowohlts Klassiker
ISBN: 3499450542

cor