Büste - Büste Pater Ruppert Mayer

Name Büste Pater Ruppert Mayer
Standort Bürgersaalkirche (Unterkirche)
Art Büste
Stadtteil Altstadt
Personen Mayer Rupert
Kategorie Person, Priester, Unterkirche
Büste Pater Ruppert Mayer


cor