Gedenksäule - Giesinger Geschichtssäule

Name Giesinger Geschichtssäule
Straße Tegernseeer Platz
Art Gedenksäule
Art 1991
Stadtteil Obergiesing
Kategorie Denkmal
Jahr 1991
Giesinger Geschichtssäule


© 2017 Gerhard Willhalm, inc. All rights reserved.